کشف خاصیت تازه داروی لومفانترین

18

طی پژوهش ها دو اداره جهانی رویا رویی با سرطان و تومور مغزی , داروی ضدکرونا لومفانترین به اثربخشی و ارتقاء ارتفاع قدمت بیماران گلیوبلاستوما یک‌سری شکلی یاری میکند . گلیوبلاستوما یکی‌از شایع‌ترین بیماری‌های سرطانی است که بیشتر مبتلایان بدین بیماری جان باخته‌اند .

با این بیماری مرگ آور به یکسری روش پرتو درمانی , رادیودرمانی و تلوزومید ( نوعی دارو برای معالجه سرطان و تومور‌های مغزی ) تقابل میگردد . این روش‌ها فقط سن معاش اشخاص دچار به گلیوسبلاستوما را ارتقا میدهند و کار کشته به از میان بردن این بیماری نیستند .

طبق مشاهدات انجام یافته , کمتر از شش درصد اشخاص در گیر بدین بیماری میتوانند بیشتراز پنج سال معاش نمایند . البته با پژوهش‌های انجام شده , پژوهشگران آمریکایی نوعی داروی ضدمالاریا ( لومافانترین ) این مجال را به‌این بیماران می دهد تا بتوانند در قبال این بیماری پایداری بیشتری نمایند و عمری طولانی‌تر داشته باشند .

در هفته‌های قبل ادعایی‌های بر اساس اثربخش نوعی دیگر از داروی مالاریا در معالجه ویروس کرونا وجود داشت که‌این داعیه بوسیله اداره جهانی بهداشت رد شد . اما کماکان در بعضی کشور‌ها از هیدروکسی کلروکین ( داروی مالاریا ) برای رویا رویی با کرونا به کارگیری می گردد .
طی پژوهش ها دو اداره جهانی رویا رویی با سرطان و تومور مغزی , داروی ضدکرونا لومفانترین به اثربخشی و ارتقاء ارتفاع قدمت بیماران گلیوبلاستوما یک‌سری شکلی یاری میکند . گلیوبلاستوما یکی‌از شایع‌ترین بیماری‌های سرطانی است که بیشتر مبتلایان بدین بیماری جان باخته‌اند .

با این بیماری مرگ آور به یکسری روش پرتو درمانی , رادیودرمانی و تلوزومید ( نوعی دارو برای معالجه سرطان و تومور‌های مغزی ) تقابل میگردد . این روش‌ها فقط سن معاش اشخاص دچار به گلیوسبلاستوما را ارتقا میدهند و کار کشته به از میان بردن این بیماری نیستند .

طبق مشاهدات انجام یافته , کمتر از شش درصد اشخاص در گیر بدین بیماری میتوانند بیشتراز پنج سال معاش نمایند . البته با پژوهش‌های انجام شده , پژوهشگران آمریکایی نوعی داروی ضدمالاریا ( لومافانترین ) این مجال را به‌این بیماران می دهد تا بتوانند در قبال این بیماری پایداری بیشتری نمایند و عمری طولانی‌تر داشته باشند .

در هفته‌های قبل ادعایی‌های بر اساس اثربخش نوعی دیگر از داروی مالاریا در معالجه ویروس کرونا وجود داشت که‌این داعیه بوسیله اداره جهانی بهداشت رد شد . اما کماکان در بعضی کشور‌ها از هیدروکسی کلروکین ( داروی مالاریا ) برای رویا رویی با کرونا به کارگیری می گردد .

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید