چرا عسل فاسد نمی شود؟

19

چرا عسل فاسد نمی شود؟
عسل می‌تواند هزاران سال در کوزه های های مهر و موم شده باقی بماند . حتی‌در بقعه های مصر باستان هم ظروف دربردارنده عسل فاسد نشده کشف شده‌است . البته سر ماندگاری زیاد عسل در چیست؟

به گفته پژوهشگران , دکمه این رمز در مراحل تنظیم عسل بوسیله زنبورها پنهان است . زنبورهای مستخدم , شهدهای شیرین را از گلها توده می نمایند و آنرا به کندو منتقل می نمایند .

در اینجا زنبورها شهد را به بقیه زنبورهای خدمتکار منتقل می نمایند که مکرراً آن را مینوشند و مجدداً خارج می دهند و براین اساس میزان آب آن را کاهش می دهند . در طی این مراحل , آنزیمی در معده زنبورها گلوکز شهد را به اسید گلوکونیک ( که به اسیدی شدن عسل با pH حدود 4 یاری می نماید ) و پراکسید هیدروژن مجزاسازی می نماید .

زمانی که شهد در کندو ذخیره شد , زنبورها با شدت بر فراز عسل بال و پر می زنند تا سرعت تبخیر آب آن را بیشتر نماید . میزان زیر آب و اسیدیته بالای عسل , دو برهان با اهمیت فاسد نشدن آن میباشند چون باکتری هایی که منجر فاسد شدن مواد غذایی می گردند در‌این وضعیت نمی توانند معاش نمایند .

پراکسید هیدروژن همینطور دارنده خاصیت ضد باکتریایی است . به این ترتیب عسل در ماه های سرد فصل زمستان برای زنبورها نو میماند و قادر است سالیان طولانی در ظروف ما سلامت بماند .

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید