ورزشی برای کاهش خستگی کار با رایانه

39

عضلات دست بعداز استعمال طولانی و بیشتراز حد از موشواره رایانه همراه خسته می گردند . اشخاصی که با کامپیوتر عمل میکنند زمان متعددی را صرف نوشتن و استعمال از موس میکنند .

موشواره بوسیله ماهیچه ها فلکسور و اکستانسور ساعد سازمان می‌گردد . خستگی و درد معمولاً با به کار گیری بیشتراز حد از این عضله ها ساخت می شود هرچند میزان دوچندان ناچیزی فشار روی موشواره وارد می گردد اما این ماهیچه‌ها برای انجام حرکات کوچک در طی یک زمان هنگامی طولانی به استقامت نیاز دارا‌هستند .

معالجه خستگی ساعد
برای معالجه درد عضله‌ها دست , موس کامپیوتر ای را تعیین نمایید که به راحتی در کف دست جا گیرد . موس بیشتراز حد بزرگ یا این که مضاعف کوچک منجر خستگی سرعت بالا ماهیچه ها ساعد میشود . دفتر کار پایانه کاری است که می بایست از حیث ارگونومی تن بطور صحیحی تهیه و تنظیم شوند . نشستن در یک صندلی قابل تهیه طول و گماردن موشواره در یک مرحله اثبات بطوریکه آرنج را حدود 90درجه خم و مچ دست در یک حالت بی واسطه قرار گیرد به حیث ارگونومی تن مناسب است .

پس از استعمال از موس چند دفعه طی روز ماهیچه ها ساعد را گیرایی دهید . کف دست راست را کاهشی نگه دارید با دست چپ به آرامی مچ دست راست را خم فرمائید طوریکه انگشتان دست روبه کف اتاق باشند این جاذبه را به دوران 10ثانیه انجام دهید و بعد با دست چپ تکرار نمایید .

پس از هر کدام ساعت در زمان به کارگیری از کامپیوتر پنج دقیقه استراحت نمایید تا ماهیچه‌ها ساعد کمتر حس خستگی نمایند .

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید