هشدار , رانندگی برای روزه داران در گیر به دیابت به ممنوع

10

روزه داری برای یرخی مبتلایان به دیابت پیشنهاد نمیشود , البته بعضی دیابتی ها با مشاوره پزشک معالج میتوانند روزه بگیرند , ولی برای این اشخاص رانندگی پیشنهاد نمی‌شود که به دنبال به ابلاغ علت آن میپردازیم

در صورتی روزه میگیرید و دیابت دارید لطفا رانندگی نکنید
آمار نشان می دهد در حین ماه رمضان , تعداد تصادفات رانندگی ارتقاء خفیفی پیدا می نماید . عامل این زمینه به طور کامل معلوم نیست و به حیث می رسد که مجموعه‌ای از عامل ها دراین باره نقش دارا‌هستند , از جمله :

شتاب چهت نیل به افطار
نامرتب شدن بعضا گذرگاه‌ها در فیض توقف مغایر ضابطه
افت قند مخصوصا در ساعت ها پایینی روز

در رابطه برهان انتها , یعنی افت قند خون , به حیث میرسد بعضا گروه‌ها بیشتر در معرض آن می باشند .

در مورد توان بیماران دیابتی در روزه‌داری , ضابطه یکسانی نیست . بسته به وضعیت مریض ممکن است در بعضی موردها به صورت کلی آنان از روزه‌داری نهی شوند یا این که علیه , با رعایت بعضا وضعیت اذن روزه‌داری بدین اشخاص داده شود .

البته چه بسا در صورتی‌که اشخاص پس از مشاوره با دکتر روزه می گیرند هم تضمینی نیست که در گیر افت قند خون نشوند . در واقع بررسی‌های گروهی از پژوهشگران روی بیماران دیابتی روزه‌دار در تنی چند از کشورهای اسلامی نشان میدهد که حدود 17 درصد اشخاص روزه‌دار دیابتی در روز , مبتلا افت قند شده‌اند .

با اعتنا به غیرقابل پیش‌بینی بودن این افت قند در‌این بیماران , سفارش کلی اجتناب از رانندگی در طول روزه‌داری است به این دلیل‌که در صورت افت قند , احتمال حادثه ها رانندگی به شدت ارتقا مییابد .

اما فراموش نکنید در‌صورتی‌که دیابت دارید و پزشک معالج به شما اذن روزه‌داری داده است , در صورتیکه چه بسا برای یک توشه نیز در طول روزه‌داری در گیر افت قند خون شدید , ضروری است موقعیت شما مجدد بوسیله دکتر سنجیده شود .

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید