عملکرد ضعیف هیات مدیره پرسپولیس

7
هیات مدیره پرسپولیس

عملکرد ضعیف هیات مدیره پرسپولیس

بیژن ذوالفقارنسب در گفتگویی در زمینه‌ی پوکر قهرمانی پرسپولیس در لیگ دست اول فوتبال اظهار کرد : این گروه به حقش رسید . اختلاف امتیاز با رقیبان خودش گویای توانایی های فنی این مجموعه است . کارایی کادر فنی در هر دو نیم فصل و همینطور بازیکنان تحسین برانگیز است . این گروه استخوان بندی خودش را حفظ کرد و توانست سوای اعتنا به حاشیه‌های مدیریتی با کسب چهار‌مین قهرمانی پی درپی رکورد بزند .

پیشکسوت پرسپولیس در رابطه مشکلات اقتصادی این باشگاه ادامه داد : بایستی قبول کنیم مدیریت در باشگاه پرسپولیس حقیقتا طاقت فرسا و خطرناک است . امیدوارم مشکلات این مجموعه به علت عدم پرداخت مطالبات بازیکنان و مربیان خارجی کهن خویش برطرف شود .

او ادامه داد : تعهداتی که پرسپولیس نسبت به بازیکنان خویش داشته است اهمیت ویژه ای داراست و طبیعی است تمامی باشگاه ها دنبال قهرمان ها بگردند ; پس بخش اعظم اعضای این گروه پیشنهادات مالی خواهند داشت .

ذوالفقارنسب در رابطه عملکرد مهدی رسول پناه مدیر هیات مدیره باشگاه پرسپولیس ادامه داد :

مدیرانی که به پرسپولیس می‌آیند برنامه هایی را ارائه می دهند که بخاطر مشکلات اداری امکان اجرایی ندارد .

متخصص فوتبال کشور‌ایران تاکید کرد : اینجانب اصلارسول پناه را نمی شناسم . وی از خانواده ورزش نیست . اینجانب تامل نمیکنم کسی از فوتبالی ها اورا بشناسد . درصورتی که قرار بود وی با خودش توانمندی های مالی برای پرسپولیس تولید نماید چرا کوهی از این مشکلات ما‌نده است .

او در رابطه احتمال تغییر‌و تحول در هیات مدیره فعلی پرسپولیس ادامه داد : هیات مدیره فعلی پرسپولیس بسیار ضعیف است و ادغام ناهمگنی داراست . حقیقتا این چند نفر نیاز به اصلاح در موضع خویش دارا‌هستند . با چه روندی این آقایان تعیین میشوند جای سوال دارااست .

پیشکسوت فوتبال کشور‌ایران تاکید کرد : وزارت ورزش بایستی کسانی را گزینش نماید که منابع مالی مشخص و معلوم و واضح را وارد پرسپولیس نمایند . یک کدام از مدیران فعلی پرسپولیس فقط یک سوابق نامطلوب در یک باشگاه دیگر داشته است که اکنون در پرسپولیس نیز حضور داراست .

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید