شبکه ای از نانوسیم ها که شبیه به مغز عمل می کنند ابداع شد!

10
ابداع شبکه نانوسیم

یک مجموعه بین‌المللی از محققان به سرپرستی ( موسسه ملی علم ها مواد ( ( NIMS ) ژاپن , یک شبکه متشکل از نانوسیم‌های فلزی ساخته‌اند . آن‌ها توانستند با امداد این شبکه ویژگی‌های الکتریکی مشابه به عملکردهای مغز از جمله به خاطر سپردن , یادگیری , از یاد بردن , مطلع شدن و حفظ خونسردی را که به بشر اختصاص دارا‌هستند , ایجاد نمایند . آن‌ها بعداز این سطح , مکانیسم‌هایی که‌این ویژگی‌های الکتریکی را تحریک می کنند , مشخص و معلوم کردند .

شبکه هوش مصنوعی

ابتکار عمل روش‌های هوش تصنعی و مصنوعی در سال‌های اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته و زندگی مارا به صورت‌های گوناگونی پایین تاثیر قرار داده است . هر چند هوش تصنعی و مصنوعی , داده ها را با روشی شبیه مغز آدم پردازش می نماید ولی مکانیسم‌هایی که کارایی مغز بشر با یاری آنان صورت می گیرد , هنوز ناشناخته می‌باشند .

موادتشکیل دهنده بنیادی مغز از جمله نورون‌ها و سیناپس‌ها , به صورت جامع مورد بررسی قرار گرفته‌اند ولی سوالهای بخش اعظمی درباره‌ی مغز وجود دارا‌هستند که بایستی جواب داده شوند . به عنوان مثال , دانشمندان هنوز به فهم کافی راجع‌به شیوه عملکردهای مختلف مغز مثل به خاطر سپردن , فراگرفتن , از ذهن بردن , مطلع شدن مغز و به دست آوردن خونسردی نرسیده‌اند . علاوه بر این , بررسی مغزهای زنده در پژوهش‌های آزمایشی , مشقت بار است .

همین عارضه ها موجب شده‌اند که مغز , یک اندام اسرارآمیز باقی بماند . ممکن است یک روش پژوهشی گوناگون که در آن سیستم‌ها بتوانند عملکردی شبیه مغز داشته باشند , بتواند به شناسایی کاربردهای تازه پردازش داده ها و ترقی علوم مربوط به مغز یاری دهد .

این مجموعه بین‌المللی از محققان به تازگی با استفاده از نانوسیم‌هایی از جنس نقره که با یک پلیمر پوشیده شده‌اند , شبکه‌ای شبیه مغز نوآوری کرده‌اند . وجود اتصال در میان دو نانوسیم‌ , یک عنصر مقاوم را صورت میدهد که نظیر یک سیناپس عصبی اخلاق مینماید . این موسسه از نانوسیم‌ها که عنصرها اکثری را دربرگیرنده می شود , یک ( شبکه نورومورفیک ( ( neuromorphic network ) را صورت میدهد . به حیث میرسد وقتی که ولتاژ در شبکه نورومورفیک به فعالیت میرود , برای یافتن مسیرهای انتخابی جریان الکتریکی همت می کند .

دانشمندان , فرایند شکل‌گیری , نگهداری و غیرفعال کردن مسیر الکتریسیته را هنگام جریان یافتن آن در شبکه اندازه‌گیری کردند و متوجه شدند که‌این فرایند مدام در نوسان است و به فرآیندهای به خاطر سپردن , فرا گرفتن و از یاد بردن در مغز شباهت داراست .

این نوسانات وقتی , مشابه به فرآیندهایی می‌باشند که مغز با یاری آن ها باخبر می شود یا این که خونسردی خویش را به دست میاورد . دانشمندان متوجه شدند عملکردهای شبیه مغز که در شبکه نورومورفیک شبیه‌سازی شدند , مثل اکثری از موادتشکیل دهنده سیناپسی می باشند که برای تهیه انتقال جریان همیاری می‌نمایند ; به عبارت دیگر این موادتشکیل دهنده , نتیجه فرآیندهای خودتنظیم و پویا می باشند .
محققان اینک تلاش دارند با یاری موادتشکیل دهنده شبکه نورومورفیک , ابزاری شبیه مغز اختراع نمایند . انگیزه آن ها این است که ابزار نو را طوری پباده سازی نمایند که بتواند با امداد اصول مختلف اصولی به کار بپردازد . آنان امیدوارند که‌این پژوهش بتواند به ادراک ساده‌تر مکانیسم‌های پردازش داده ها در مغز یاری دهد .

این پژوهش , در خبرنامه ( Scientific Reports ( به چاپ رسید .

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید