سیگار و سرطان

18

سرطان ها از عارضه ها مهم مرگ در دنیا روز جاری میباشند . در واقع بعداز کشف آنتی بیوتیک ها و به کارگیری بزرگ از این داروها , بیماری های عفونی که وسیع ترین دلیل مرگ انسان بودند به زانو درآمدند و اینک به غیر از در بخشها بدوی جهان در سایر نقاط بیماری های قلبی و سرطان ها از دست اندرکاران کلیدی مرگ میباشند .

در سالهای اخیر سعی متعددی برای یافتن علل ساخت سرطان شده و عامل ها زیادی دراین مورد شناسایی شده‌است که در‌این مبحث به آن‌ها اشاره می شود .▪ سیگار

به نترسی می توان خاطرنشان کرد در ۵۰ سال اخیر بیشترین حجم مطالعات طبی درباره‌ی اثرات مخرب این سم مرگ آور و همگانی در دولت ها بشری شده‌است و حاصل قطعی و جامعی در‌این ارتباط به دست آمده است .

همین جا می بایست تاکید شود که سیگار نماینده اشکال دودهای مصرفی مانند قلیان , چپق , پیپ و . . . است که همه به درجاتی زیان آور میباشند .

سیگاری ها در ۴۰ درصد موردها در اثر بیماری های مرتبط با سیگار در سنی تحت خیس از اشخاص غیر سیگاری می میرند . این بیماری ها دربرگیرنده بیماری های ریوی , قلبی و سرطان ها می باشند .

اعتنا به‌این نکته اضطراری است که در ۶۰ درصد از اشخاصی که سیگار می کشند نهایتا برهان مرگ , سیگار نیست و آن‌ها به دلایلی بجز سیگار فوت می نمایند .

این قضیه از این جهت تاکید می شود که در اعتقادوباور مردمان به نادرست در‌حالتی که قرار است سیگار علت سرطان باشد , پس همگی سیگاری ها بایستی سرطان بگیرند . فراوان به چشم می خورد که یک شخص سیگاری برای اینکه خویش را تبرئه نماید , می گوید فلان شخص ۷۰ سال سیگار کشیده است و در غایت برای مثال در ۹۰سالگی در یک سانحه مقتول و این را مدرکی برای اشتباه بودن داده ها طبی می داند .

می بایست بدانیم زمانی در خصوص اثرات سرطان زایی سیگار دعوا می شود , بسته به کارداران دیگر مانند استعداد ژنتیکی , دسته مصرف سیگار و تعداد مصرف آن میزان خطر متعدد خواهد بود , ولی بدون شک هنگامی مجموع اشخاص سیگاری بررسی میگردند , تعداد قابل توجهی در غایت به دلیل سرطان ناشی از سیگار فوت می نمایند .▪ سرطان هایی که با مصرف سیگار تولید می شود

سرطان های ریه , حنجره , مری , همگی ـ پانکراس و معده با سیگار رابطه بی واسطه دارا‌هستند که ولی در‌این میان , ۲ سرطان نخستین عمدتا در سیگاری ها به چشم می خورد و در اشخاص غیر سیگاری خیلی نامحتمل می‌باشند .

مصرف سیگار سبب ساخت تغییرات در ژن ها می شود و هرچه تعداد نخ سیگار دود شده زیادتر می شود , تغییرات ژنی بیشتر می شود و اقتدار دفاعی ضد سرطان تن کمتر می‌تواند از پس مهار آن برآید .

براین اساس تعداد نخ سیگاری که طی روز دود می شود و تعداد سال هایی که‌این فعالیت ادامه دارااست , ریسک ساخت سرطان را بیشتر می نماید .

زمانی شخص سیگار را ترک می نماید , این تغییرات ژنی کم کم تمیز می گردند البته یکسری سال ارتفاع میکشد تا اثرات سیگار های مستعمل از تن تمیز شوند .

متاسفانه سیگار کشیدن دور‌وبری ها هم منجر تولید سرطان در افرا د می شود و این جور سرطان , تاسف بارتر از گونه پیشین است , چون شخص قربانی سیگار کشیدن دیگر افراد که عموما بابا , مامان یا این که همسر هست , شده‌است .

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید