سرزنش کردن خردسالان خود باوری آنان را سرکوب می نماید

15

سرزنش کردن خردسالان خود باوری آنان را سرکوب می نماید
درباره چگونگی خوی با خردسالان برای تقویت خود باوری آنها , اظهار‌کرد : اعتماد‌به‌نفس ; اعتقاد و باور هر شخص به بضاعت انجام دادن کاری است و این خود‌با‌وری از کودکی با انجام دادن هر کار و به دست آوردن تشویق از دور و بری ها به دست می آید .

او بابیان این که یکی‌از شیوه های تقویت اعتماد‌به‌نفس در کودک ها دوست داشتن بی قید و شرط است , گفت : هنگامی که کارایی طفل را در موضوعات گوناگون می بینیم , مقایسه , سرزنش و انتقاد نباید صورت گیرد و دوست داشتن با قید و شرط معادل با مقایسه طفل با همسالانش است و اعتماد‌به‌نفس را در بچه می کشد .

این روانشناس با اشاره به این که به طور معمول پدر و مادر مستبد فرزندشان را با بقیه افراد مقایسه می‌نمایند , افزود : همینطور پدر و مادر آسوده گیرمقایسه نمیکنند و نوباوه خویش را شایسته ترین میدانند , برای مثال ; درصورتی که طفل خوراک نمیخورد , مقایسه , سرزنش و انتقاد نکنید , به عروسک بچه طعام بدهید تا نوپا نیز طعام بخورد و یا این که هنگامی بچه در محیط عده شعر می خواند , نخندیم , زیرا اضطراب در توده می گیرد و خجالتی می شود .

ارجمندی در رابطه اضطراب در توده , ذکر کرد : اضطراب در عده که ممکن است بعضی از کودک ها به آن مبتلا شوند , با گزاره تو نمی‌توانی آغاز می گردد که در غایت با کمرو و خجالتی شدن نوپا ادامه مییابد .

او یکی طرق تقویت خودبا‌وری در خردسالان را ساخت کفایت و توانمندی در طفل دانست و تصریح کرد : فراگیری مهارت حل مورد و تشویق برای تلاش‌های نوپا خروجی عمل از اقداماتی نیست که میتوانیم برای تقویت توانمندی فرزندانمان انجام دهیم .

این روانشناس فراگیری مهارت حل زمینه در نوباوه , نوجوان و بزرگسال دربرگیرنده فرایند متفاوتی دانست و اعلام کرد : از سن ۸ سالگی می بایست روی مهارت حل مسائل عمل کرد و این فرایند مشتمل بر ; ۱ . گزینش خلل : ابتدا می بایست اختلال نوپا متن شود , ۲ . ارائه رویه حل‌های منطقی و غیر منطقی , قابل انجام و غیرقابل اجرا , ۳ . حذف روش حل‌های غیر منطقی و غیر قابل انجام و ۴ . گزینش شایسته ترین راه‌حل با سیستم انتقادی در صورتیکه . . . آن وقت . . . , است .

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید