راه های افزایش حافظه را بهتر بشناسیم

45

راه های افزایش حافظه را بهتر بشناسیم
برای ارتقا بازدهی و اقتدار فرا گرفتن و همینطور تقویت ذهن , رعایت نکاتی حتمی است که به‌دنبال به آنها اشاره شده‌است .

نکته 1 : آیا تا به درحال حاضر تامل نموده اید که چه زمان از روز شایسته ترین زمان برای یاد گرفتن و درس تلاوت است؟ خیلی ها می‌گویند اولیه صبح شایسته ترین زمان و بعضا دیگر عقیده دارا هستند شب ها پیشین از خواب شایسته ترین ساعت است .

در صورتی حتمی است چیزی را نگهداری کنیم می بایست شب پیشین از خواب این عمل را بکنیم زیرا در آن وضعیت مغزمان بعداز فرا گرفتن یک چیز تازه استراحت می نماید و به خاطر آوردن آن‌ها راحت خیس خواهد بود , ولی در‌صورتی‌که میخواهیم مساله ریاضی حل کنیم یا این که یاد بگیریم خوب تر است این فعالیت را اولیه صبح بکنیم , زیرا در آن ساعت مغزمان به خاطر خواب شب قبلی کاملاً سرزنده است و ایده هایی جدید پیش رویمان قرار می‌دهد . البته اعتنا کنیم که حتماً می بایست خواب نیکی داشته باشیم تا صبح سرزنده بیدار شویم .

نکته 2 : قبلی از درس قرائت به هیچ وجه غذای سنگین وزن نخوریم . این عمل سبب می شود شم خواب آلودگی به ما دست دهد , زیرا بعداز طعام میل کردن , خون در نواحی شکم بیشتر از مغز گردش پیدا می نماید .

نکته 3 : قرائت در وضعیت ایستاده سبب ساز می شود بتوانیم پر سرعت خیس بخوانیم ; میتوانیم از این تکنیک در حین هایی که فقدان وقت داریم استعمال کنیم .

نکته 4 : بعداز قرائت یا این که یادگیری چیزی که نیاز به عمل فیزیکی نیز داراست حتماً استراحت کنیم و بخوابیم و عمل دیگری نکنیم .

نکته 5 : در صورت قابلیت تلاش کنیم مطالب را بلند بلند بخوانیم . بلند تلاوت , مطالب سرعت ما‌را زیر می‌آورد و این مورد سبب ساز می شود که قسمت های بیشتری از مغزمان مشغول شود . با بلند قرائت , ما صدای خودمان را می شنویم و قسمتی از مغزمان که فعالیت شنیدن را برعهده دارااست هم فعال می شود و آنچه می‌خوانیم را ضبط می نماید .

نکته 6 : به کارگیری از رسانه ها نیز سبب ساز می شود به کارگیری بیشتری از مغزمان بکنیم . می‌توانیم از ضبط صوت استعمال یا این که از ویدئوهایی درمورد مورد مورد نظرمان به کار گیری کنیم . همینطور علم آموزان میتوانند از بازی های کامپیوتری درمورد درس مورد نظرشان به کار گیری نمایند .

نکته 7 : درصورت قابلیت میتوانیم فراگیری های مرتبط با سخنرانی در عموم را یاد بگیریم . این فعالیت منجر می شود در توده یا این که گروهمان برای سخن زدن شم خجالت نکنیم .

نکته 8 : برای استراحت نیز وقت بگذاریم . هیچ گاه ساعت های طولانی پی درپی درس نخوانیم . دستکم هرکدام ساعت یکبار 10 تا 15 دقیقه به خودمان استراحت بدهیم . هنگامی مورد خسته مان کرد مقداری استراحت کنیم و مجدد از تازه استارت کنیم . زمانی بعداز استراحت مجدد به سراغ آن مورد می‌روید دیدگاه جدیدی برای آموزش آن پیدا خوا هیم کرد .

نکته 9 : به صورت منظم یک ورزش مختص را انجام دهیم . در حالتی که وقت نداریم چه بسا 20 دقیقه ورزش سبک نیز کافی است . به‌این استدلال به آن نیاز داریم که همانگونه که می‌دانیم از دیر باز گفته اند عقل تندرست در تن تندرست است . میتوانیم حتی‌د‌ر یک کلاس رقص نام نویسی کنیم . رقص خیر فقط ورزش است بلکه زیاد مفرح بوده و برایمان شادی بخش خواهد بود .

خودمان را آنطور که هستیم بپذیریم و دوست داشته باشیم . در شرایطی‌که خودمان را پذیرش نداشته باشیم نخواهیم توانست فعالیت خیر انجام دهیم . اما منظورم این نیست که علیه خصوصیات و خصوصیت های منفی خودمان روشن دل باشیم . بایستی از نقاط منفی خویش باخبر شوی و برای از دربین بردن آنها سعی کنیم . همگی ما بشر هستیم و خصوصیات مثبت و منفی در کلیه ما در کنار نیز موجود هست .

نکته 10 : درسی را که قرار است آن روز به ما فراگیری دهند از قبلی بخوانیم چه بسا در شرایطی که متوجه چیزی در آن نشویم . با اینکار خوا‌هیم توانست سوال های بهتری رمز کلاس بپرسیم و مقاله را خوب تر هضم کنیم ; و یقین کنیم با اینکار از همگی در کلاس جلو میافتیم .

نکته 11 : در صورتی واجب است درمورد موضوعی مربوط به درس رمز کلاس حرف کنیم , نخستین مطالبمان را فراهم کنیم و آن گاه آنرا جلو آینه تمرین کنیم . اینکار سبب می شود آمادگی بیشتری پیداکنیم .

نکته 12 : در حالتی که قرار است گروهی درسی را بخوانیم نخستین مطمئن شویم که گروهمان بیشتر از 3 نفر نباشد . ولی خوب تر است که درس خواندنمان به تنهایی و در اتاقی با تهویه و نور و روشنایی مطلوب صورت بپذیرد .

نکته 13 : زمانی خسته ایم درس نخوانیم . زمانی خسته ایم مغزمان عالی فعالیت نمیکند و در فهم و شعور مطالب به اختلال خوا‌هیم خورد و سبب می شود تامل کنیم درس متبوع سخت است . زمانمان را طرح ریزی کنیم .

نکته 14 : در صورتیکه برای درس قرائت یا این که انجام پروژه های خویش از رایانه همراه به کار گیری می‌کنیم در احوال نشستن خویش توجه کنیم . داده ها خویش را به صورت منظم ذخیره کنیم تا با انقطاع برق یا این که اتفاقات دیگر به خلل نخوریم .

نکته 15 : زمانی میخوانیم یا این که می نویسیم , فروغ و روشنایی را طوری تهیه کنیم که به کتف چپ ما بتابد . اینکار منجر می شود موقع نوشتن سایه دستمان اذیتمان نکند . ( ولی در حالتی‌که راست – دست می باشید برای چپ دست ها دقیقاً ضد و نقیض این درست است . )

نکته 16 : از قرائت در اتومبیل یا این که وسیله در درحال حاضر تکان پرهیز کنیم . دراین‌صورت تمرکز برای دیده های ما مشقت بار خواهد شد و خیلی زود خسته می‌شوند . در شرایطی که واقعاً می‌خواهیم از زمانمان به کار گیری کنیم میتوانیم از گذشته درسمان را ضبط کرده و در اتومبیل گوش دهیم .

نکته 17 : برای مدرس شدن در یک سبک نوشتار , روزی 10 دقیقه یک اثر از یک تالیف کننده امروزی را در دفترمان نسخه برداری کنیم . درصورتی که صرفا آن اثر را بخوانیم , سبک نوشتارمان ارتقا نمی یابد . بایستی حتماً آنرا در دفترمان اسکن کنیم تا سبک نوشتار خودمان نیز عالی شود .

نکته 18 : بطور مداوم عصر کنیم . زمانی چیزی می‌خواهیم یاد بگیریم , ارتباطات عصبی تازه تولید می شود . البته این ارتباطات یا این که رویه ها مستمر نیستند . عصر کردن سبب ساز می شود این شیوه های ارتباطی کار کشته بماند و مقاله سال‌ها در ذهنمان به یاد ماندنی شود .

نکته 19 : یک دفترچه داشته باشیم و نکات حیاتی را در آن یادداشت کنیم . پژوهش ها نشان می‌دهد که اینکار منجر می شود مقاله بیشتری یاد بگیریم چه بسا در حالتی‌که دیگر آن دفترچه را مرور نکنیم .

نکته 20 : ساخت لغت را تمرین کنیم . داشتن دایره لغت عالی سرعت قرائت مارا بالا می‌برد . لغت طومار های گوناگون کنار دستمان داشته باشیم تا در صورت لزوم از آنان به کارگیری کنیم . با تلاوت گاه و بیگاه لغت طومار علم و دایره لغتمان با گذشت زمان بسط مییابد .

نکته 21 : یادمان باشد که صرفا اعتنا ظریف به قضیه کفایت نمیکند . حتماً بایستی بتوانی میان مبنا کنونی دانشمان و تجربیاتمان رابطه برقرار کنیم .

نکته 22 : گذشته از تلاوت یک کتاب , نگاهی به فهرست آن بی اندازیم . بااین روش یک ایده کلی از قضیه کتاب پیدا می‌کنیم و درکمان از مطالب خوبتر می شود .

نکته 23 : موقع امتحانات توجه کنیم که فی مابین خطوطتمان حتماً مسافت کافی باشد . همین زمینه بی آلایش جواب های ما‌را قابل قرائت می نماید ; و هرچه متن ها قابل تلاوت خیس باشد نمره بهتری خوا‌هیم گرفت .

نکته 24 : روشی را برای شماره گذاری جزوات و دفتر ها تعیین کنیم که رئیس آنان‌را آسانتر نماید . برای حفظ جزوه هایمان یک سیستم اداره یافته داشته باشیم .

نکته 25 : خاطر را می شود به دو بخش تقسیم کرد . خاطر کوتاه بازه و بلند بازه . اینجا برایمان توضیح می دهم که‌این چطور بر فراگرفتن ما تأثیر می‌گذارد .

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید