آیا ویروس کرونا از روش اشیاء نیز منتقل می شود؟

18

کرونا تحت عنوان مهلک ترین ویروس قرن شناخته شده‌است که اخیرا دریافته اند این ویروس از روش اشیاء نیز انتقال میابد که به‌دنبال به آن پرداخته می شود

انتقال ویروس کرونا از روش شی ها
استعمال از ابزار مشترک تحت عنوان یکی منش های انتقالویروس کرونا شناخته می شود . این در حالی است که تا قبل از این دست دادن , روبوسی کردن , نگرفتن دهن در هنگام عطسه و سرفه از علل با اهمیت انتقال این ویروس تیتر شده بود .

اکنون مقامات محلی هنگ کنگ هشدار داده اند که ویروس کرونا از روش اشیاء نیز قابل انتقال است , همانند آن چه برای 9 نفر ازاعضای یک خانواده درین سرزمین صورت داده است .

چندی قبل مقامات دولت هنگ کنگ اعلام کردند 10 شهروند دیگر از این سرزمین به ویروس کرونا آلوده و کثیف گردیده اند و پایین حفظ های ویژه قرار دارا هستند . از این 10 نفر , 9 بدن اعضای یک خانواده می باشند . اعضای این خانواده از یک وعده غذای مشترک به کار گیری کرده بودند , غذایی که در ظروف مشترک سرو می شده و دربرگیرنده صیفی جات , گوشت و طعام دریایی بوده است .

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید